KONTAKT


I.G.Kovačića 178
51314 Ravna Gora
HRVATSKA

Tel.: +385 - (0)51 - 818 - 449, +385 - (0)51 818 - 362
Fax: +385 - (0)51 - 818 - 522
e-mail: ravna@ravna.hr

Podružnica: Katančićeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 - (0)1 4813 - 711

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040009566
OIB 76910546158.
Temeljni kapital 3.770.800 HRK uplaćen u cijelosti
Uprava društva: direktor Darko Zibar, zastupa društvo pojedinačno i samostalno; prokurist: Zvonimir Zima
Bankovni računi:
IBAN HR10 2330 0031 1536 0044 4, SWIFT SOGEHR22, Splitska banka d.d.
IBAN HR82 2360 0001 1018 1219 4, SWIFT ZABAHR2X Zagrebačka banka d.d.

RAVNA d.o.o.
51314 Ravna Gora

View location map

NAŠA LOKACIJA NA KARTI

I.G.Kovačića 178
51314 Ravna Gora
HRVATSKA

Tel.: +385 - (0)51 - 818 - 449
Fax: +385 - (0)51 - 818 - 522
e-mail: ravna@ravna.hr