KONTAKT


I.G.Kovačića 178
51314 Ravna Gora
HRVATSKA

Tel.: +385 - (0)51 - 818 - 449, +385 - (0)51 818 - 362
Fax: +385 - (0)51 - 818 - 522
e-mail: ravna@ravna.hr

Podružnica: Katančićeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 - (0)1 4813 - 711

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040009566
OIB 76910546158.
Temeljni kapital 3.770.800 HRK uplaćen u cijelosti

Uprava društva: direktor Darko Zibar, zastupa društvo zajedno s još jednim direktorom;
direktor Krešimir Akrap, zastupa društvo zajedno s još jednim direktorom; prokurist: Zvonimir Zima

Bankovni računi:
IBAN HR02 2407 0001 1006 2400 0, SWIFT OTPVHR2X, OTP banka d.d. Split
IBAN HR82 2360 0001 1018 1219 4, SWIFT ZABAHR2X, Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

RAVNA d.o.o.
51314 Ravna Gora

View location map

NAŠA LOKACIJA NA KARTI

I.G.Kovačića 178
51314 Ravna Gora
HRVATSKA

Tel.: +385 - (0)51 - 818 - 449
Fax: +385 - (0)51 - 818 - 522
e-mail: ravna@ravna.hr