TEHNOLOGIJA

Ravna d.o.o. moderno je tehnološki opremljena tvornica. Visoki standardi dosegnuti u proizvodnji masivnih drvenih lijepljenih ploča usmjerili su naše vizije i poslovne aktivnosti i prema segmentima poluproizvoda i finalnih proizvoda.

Osim suvremene tehnologije za proizvodnju lijepljenih masivnih drvenih ploča
Ravna d.o.o. raspolaže i:

  • vlastitom pilanom
  • krojačnicom elemenata
  • sušarama za drvo
  • CNC strojevima